MÁY GIA CÔNG LỌC NHỰA

Kể từ khi thành lập năm 2002

Trường hợp

>> Hiển thị trường hợp của máy làm sợi nhựa của chúng tôi

Dây chuyền máy làm sợi chổi & chổi PET tại thị trường Châu Phi

case

case

case

case

case

Máy làm sợi tóc tổng hợp PET tại thị trường Châu Phi

case

case

case

case

case

case

Dây chuyền máy làm sợi dây PET tại thị trường Châu Phi

case

case

case

case

case