MÁY GIA CÔNG LỌC NHỰA

Kể từ khi thành lập năm 2002

Tham quan nhà máy