MÁY GIA CÔNG LỌC NHỰA

Kể từ khi thành lập năm 2002

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Công ty của bạn là nhà sản xuất hoặc công ty thương mại?

Chúng tôi là nhà sản xuất.

Chúng tôi có thể gửi mẫu để tùy chỉnh dòng máy không?

Có, chúng tôi sẽ thiết kế và cung cấp máy tùy chỉnh theo mẫu của bạn.

Chúng tôi có thể đến thăm nhà máy của bạn để xem dây chuyền sản xuất runing?

Có, chúng tôi có thể sắp xếp cho bạn xem dây chuyền sản xuất runing của chúng tôi để hiểu rõ hơn về dây chuyền máy của chúng tôi.

Nếu chúng ta gặp bất kỳ sự cố nào của dòng máy đang chạy, chúng ta giải quyết nó như thế nào?

Chúng tôi có chính sách dịch vụ sau bán hàng toàn diện sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề kịp thời.