MÁY GIA CÔNG LỌC NHỰA

Kể từ khi thành lập năm 2002

Máy đùn sợi lưới đánh cá bằng nhựa