MÁY GIA CÔNG LỌC NHỰA

Kể từ khi thành lập năm 2002

Máy đùn sợi tóc tổng hợp bằng nhựa